Tárkány község honlapja

Keresés

A kedvezményezett neve: Tárkány Község Önkormányzata

Projekt címe: A tárkányi művelődési ház és klubház épületének felújítása

A szerződött támogatás összege: 159 999 650 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00051

Projekt helyszíne: 2945 Tárkány, Fő utca 65., hrsz.: 397

A fejlesztés tárgya: Tárkány Község Önkormányzata közel 160 MFt, 100%-os finanszírozású, európai uniós forrásból származó támogatást nyert el a művelődési ház és a klubház épületének felújítására.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.08.14.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A település központjában elhelyezkedő közösségi-kulturális és közművelődési funkciót ellátó művelődési ház és klubház épületének elsősorban energetikai felújítása nagyrészt a meglévő elrendezés mellett, nagy átalakítás és bővítés nélkül, az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzéssel kiegészítve valósul meg.

A tervezett korszerűsítés során a klubépület belső alaprajza nem változik, a művelődési házban akadálymentes vizesblokk létesül, egyebekben annak is változatlan marad az alaprajza. Az épületek homlokzata, térfogata sem változik, a homlokzati falak megfelelő hőszigetelést kapnak. Megvalósul az épületek fűtési rendszerének korszerűsítése, egy kazán fogja ellátni a két épületet, valamint a színpadot befogadó terem és a nézőtér helyisége kompakt légkezelő berendezést kap. A klubház födémére megfelelő hőszigetelés lesz helyezve, a homlokzati nyílászárók cserére kerülnek. Az épületek kiépített villámvédelmi rendszerrel lesznek ellátva. Megtörténik a művelődési ház akadálymentes megközelítésének biztosítása és egy telken belüli akadálymentes parkoló építése. Az energiahatékonyság érdekében megújuló energia-felhasználást is tartalmaz a projekt, az épületek tetejére napelem telepítése tervezett.

A művelődési ház és a klubház felújítása, korszerűsítése hozzájárul a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához, az épületek felújításával egy mindenki számára egyenlő eséllyel megközelíthető és használható színvonalas közösségi helyszín jön létre.

A művelődési ház és klubház felújításának célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkenjenek a hozzáférhetőség különbségei, biztosítottak legyenek a mai kor igényeinek megfelelő színvonalú környezetben a hasznos szabadidőeltöltés infrastrukturális feltételei, amiknek eredményeként a település gondoskodni tud a lakosai részére a minőségi szolgáltatásokhoz való, kirekesztés nélküli hozzáférésről. A településen élők jövőképét mindig pozitív irányban befolyásolja a közösség egészét érintő fejlesztés. A jelen projektből fejlesztett épületekben nyújtott programok egy minőségibb lakókörnyezethez járulnak hozzá, ami erősíti a lakosok identitástudatát. A művelődési ház és klubház felújítása erősíti a helyi kulturális és civil szférát, ezen keresztül a közösséget, ami alapvető megtartó erő minden településen.