Tárkány község honlapja

Keresés

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00014

Kedvezményezett: Tárkány Község Önkormányzata

Támogatás összege: 150.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Tárkány település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

 

 

Rövid összefoglaló:

 A projekt célja Tárkány településen a Petőfi és Kossuth utca térségében a természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül, a települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása, és a közterületek állapotának javítása (tisztán tartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása.

 A projekt keretében megvalósul – a vízjogi engedélyes tervvel rendelkező záportározó funkciót is betöltő tó a Petőfi, Damjanich, Táncsics utcák által körülhatárolt területen (a tó területe: 21061,92 m2, vízfelület: 16102,06 m2). A tervezett tó és a település csapadékvíz-elvezető árokrendszerének összekapcsolása kiemelten fontos a jövőbeni vízkáresemények elkerülése, a települési vízgazdálkodás tervezhető üzemeltetése érdekében.

 A beruházás műszaki tartalma:

 ·   Alkotmány utca és az Alkotmány-Petőfi utca felől induló földmedrű árok kotrása és rendezése, a tervezett tóba történő csapadékvíz bevezetése (64 m).

·         Az Alkotmány utca és a Petőfi utca földmedrű árkait profilozni szükséges, a dús aljnövényzettel, cserjékkel benőtt földmedret rendezni kell a vízelvezetés biztosítására (478 m).

·         A Petőfi utcában jelenleg nincs egybefüggően kiépített csapadékvíz elvezető árok. Petőfi utca – Alkotmány utca találkozásánál kiépítendő összekötő árok hossza: 41 m.

·         Petőfi utca É-i oldalán lévő vízelvezető árok rekonstrukciójának összes hossza: 350 m.

·         Petőfi utca D-i oldalán lévő vízelvezető árok rekonstrukciójának összes hossza: 320 m.

·         Kossuth utca csapadékvíz elvezető árok kialakítása.

·    Kossuth utca Gárdonyi u.-Petőfi u. közötti szakasz csapadékvíz elvezető árok kialakítása: 89 m. Kossuth utca Petőfi utca árokrendszer összekötése (áteresz vagy rácsos folyóka): 11 m.

·         Kossuth utca Gárdonyi u.-Fő u. közötti szakasz csapadékvíz elvezető árok kialakítása: 108 m.

·         Kossuth utca Fő utca árokrendszer összekötése (áteresz): 10 m.

·         Petőfi út- Fő út közötti összekötő útszakasz burkolt csapadékvíz elvezető nyílt árok: 40 m

·         Táncsics M. utca meglévő földárok és tóhoz csatlakozó földmeder rekonstrukció 474 m

·         Damjanich J. utca meglévő földárok rekonstrukció: 356 m

·         Táncsics M. utca DNy-i oldal meglévő földmedrű árokszakasz rekonstrukció: 350 m

 

 

 

Fotódokumentáció

Rajzpályázatok