Tárkány község honlapja

Keresés

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-6-KO1-2021-00040

Kedvezményezett: Tárkány Község Önkormányzata

Támogatás összege: 149.999.999 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Tárkány község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.20.

Rövid összefoglaló:

Tárkány község csapadékvíz elvezetési rendszere még számos problémával küzd. A problémák kialakulásának az alábbi főbb összetevői vannak, amelyek együtt jelentkezve növelik a vízkárok gyakoriságát és súlyosságát:

      a község egyes területein magas a talajvízszint, emiatt itt a vizek helyben történő elszikkasztásának lehetősége alacsony,

      az Önkormányzat nehéz anyagi helyzete nem teszi lehetővé a 80%-ban burkolatlan, földárkok és átereszek rendszeres tisztítását, iszaptalanítását,

      Tárkány környezetében is egyre gyakoribbá válik a klímaváltozás következtében rövid idő alatt lehulló nagyon intenzív csapadék, amely súlyos károkat okoz a település infrastruktúrájában, a magán és önkormányzati tulajdonban.

 

A település vízkárok által leginkább érintett része a település központjában található 3 utca – Jókai, Damjanich és Dankó – és a csapadékvizet levezetni hivatott burkolatlan árok, amely műszakilag már nem alkalmas a területre hirtelen lezúduló nagyobb vizek elvezetésére. A meglevő árkok a domborzati viszonynak megfelelően részben szikkasztó jellegűek, részben elfolyósak. Az árkokban valamennyi utcánál találhatók méreten aluli átereszek, kontrás árokszakaszok, illetve az egész árokrendszer 90%-ig feliszapolódott. Nagy csapadék esetén az árkok szikkasztóként (párologtató) és részben puffer tározóként működtek, jelenleg gyakorlatilag működésképtelen a rendszer.

Tárkány érintett része belterületen fekszik, egy családiházas övezetben, amely teljesen beépített. A három utcában 107 db ingatlan található, amelyekben 289 fő él, a falu lakosságának közel 20%-a. Két utca esetében az ingatlanok fekvése mélyebb a kiépült szilárd burkolatú utaknál, a csapadékvíz az útburkolati pályatest lábánál és az ingatlanok út felé eső szakaszain gyűlik össze. Nagy intenzitású csapadék esetében gyakori jelenség a víz megjelenése az ingatlanok udvarában, veszélyeztetve a lakóingatlanok állékonyságát, használhatóságát. A meglévő árkok rossz műszaki állapota, valamint balesetveszélyessége, tovább az érintett utcákban található jelentős vagyonérték és az itt élő nagy számú lakosság miatt a vízelvezetési problémát orvosolni kell.

 

A projekt hosszú távú célkitűzése, hogy az érintett településrész csapadékvíz elöntésektől veszélyeztetett utcáiban, az esővíz rendezett elvezetésével hosszútávon is biztosítsa az itt található értékek megóvását, ezáltal javítsa az itt élő lakosság életminőségét. A projekt konkrét célja, hogy egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az érintett 3 utcában, amely vízkárok kialakulása nélkül képes részben elszivárogtatni, részben elvezetni a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot is.

 

A tervezett csapadékvíz elvezetés a Jókai utcában egységes koncepció alapján valósul meg. A jelenlegi meglevő árkok – iszaptalanítása a teljes szakaszon szükségessé vált. A meglevő házi átereszeket ki kell mosatni, részben pedig cserélni kell. A közutak alatti átereszek mosatása szintén szükséges, döntő részüket várhatóan cserélni kell majd. A Damjanich utcai zárt szakaszt iszaptalanítani kell, a csatornán meglevő aknák tisztításával együtt, a csatlakozó árkokat 10-10 m hosszon profilba kell hozni. A tervezett csapadékvíz elvezetés a Dankó utcában szintén egységes koncepció alapján valósul meg. A jelenlegi meglevő árkok – iszaptalanítása ennél az utcánál is a teljes szakaszon szükséges. A meglevő házi átereszeket ki kell mosatni, a nem megfelelő műszaki állapotúakat cserélni kell. A közutak alatti átereszek mosatása szükséges, cseréjük várhatóan szükséges lesz. A Sport utcai csatlakozásnál a kis hosszesés miatt kb. 50-50 m hosszon burkolt árkot kell kialakítani.

 

A beruházás megvalósítását követően Tárkány ezen központi része, az itt található magán- és köztulajdon hosszú távon védetté válik az egyre gyakrabban előforduló vízkárok, haváriák ellenében.