Tárkány község honlapja

Keresés

Tájékoztatás szociális tűzifa igényléséről

Tárkány Község Önkormányzata természetbeni juttatásként az arra rászoruló családok részére térítésmentesen tüzifát biztosít.

Szociális tüzifa támogatásban az a család részesíthető, akinek  háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- ft), egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000.- ft),  a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A kérelmeket legkésőbb 2022. november  30-ig lehet benyújtani a Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatalához. Ezt követően kérelem nem nyújtható be, ezen határidő jogvesztő

 

Tárkány, 2022. október 5.

 

Major Lászlóné  sk.

polgármester