Tárkány község honlapja

Keresés

Meghívó közmeghallgatásra

M   E   G   H   Í   V   Ó

 

Tárkány   Község  Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 54.§-a alapján

 

k   ö   z   m   e   g   h   a   l   l   g   a   t   á   s   t

 

tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja a község lakosait.

 

A közmeghallgatás ideje: 2022. november 22. /kedd/ 1700 óra

A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház /Tárkány, Fő utca 65./

 

Napirend:

 

1) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról, eredményeiről.

Előadó: Major Lászlóné polgármester

 

2) Tájékoztató a 2023. évi tervekről, főbb célkitűzésekről, feladatokról.

Előadó: Major Lászlóné polgármester

 

3) Egyebek

 

Tárkány, 2022. november 7.

 

Major Lászlóné

polgármester