Üdvözöljük weblapunkon
 

Polgárőrség

Engedjék meg, hogy néhány sorban bemutassam Önöknek a Tárkányi Polgárőr Egyesületünk munkáját, elért eredményeit.
A Tárkányi Polgárőr Egyesület 2003. augusztus 26-án alakult, azóta dinamikusan fejlődik és mára már tevékenységi területének meghatározó szereplőjévé vált, mely 2013. decemberére 78 főt számlál. A 2013. évben 13 fővel emelkedett a „100X100 Program” keretében az egyesület létszáma.
Egyesületünk fő célkitűzése 2003. évi megalakulása óta a közrend és közbiztonság fenntartása, a bűnözés megelőzése, gyermek és ifjúság, környezet, és katasztrófavédelmi feladatok ellátása volt.
Településünk polgárai jó közérzetének, a nyugodt, kiegyensúlyozott életének egyik legfontosabb eleme a közrend és közbiztonság megfelelő állapota. Ezen állapot fenntartásához nagyban hozzájárul a polgárőrségünk önzetlen szolgálatvállalásai.
Az Egyesület a helyi közéletben is meghatározó bűnmegelőzési tevékenysége, mind a helyi lakosok, mind pedig a többi együttműködő szervezetek körében egyaránt elismert.


Megalakulása óta tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, a polgárőrök folyamatos képzését biztosítja a vezetés.Tárkány Község Önkormányzata szerény költségvetéséből 600.000.- Ft/év anyagi támogatással biztosítja a Polgárőr Egyesület tevékenységét, mely esetenként kiegészül a polgárőrség különleges kiadásaival, egyéb rendkívüli kiadások költségével. Anyagi juttatáson felül biztosít egy 65 m2 területű önálló épület ingyenes használatát, mely saját vizesblokkal rendelkezik, ahol az egyesület tagjai munkájukat végezhetik, összejöveteleiket megtarthatják, és ahol közmunkában az egyesület tagjai kialakítottak a rendőrjárőr munkáját segítő munkahelyet, és pihenőjét. Az épület teljes rezsiköltségét az Önkormányzat állja a támogatási összeg felett, így a 600.000,- Ft-ot éves szinten jóval meghaladja az Önkormányzat által nyújtott támogatás.
Éves munkájuk elismeréseként évente dicsérő oklevelet adományoz az Önkormányzat a Polgárőr Egyesület arra érdemes tagjainak.
Községünk Polgárőr Egyesületének kezdeményezésére megalakult a Bakonyalja-Kisbér-Komárom Polgárőr Szövetség, a Komárom-Esztergom Megyei Szövetségen belül, melynek bírósági bejegyzése is megtörtént. A megalakulásról az egyesület bejelentést tett a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség Megyei Közgyűlésén. A Kistérségi Szövetség megalakulásának időpontja: 2006 dec. 12. volt Tárkány község központtal, melynek működési helye szintén az Önkormányzatunk által ingyenesen biztosított helyi Polgárőr helység. Ezen szövetség működését a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége és a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás is nagy örömmel vett tudomásul, azt nyilatkozatában támogatja.
Önkormányzatunk a Polgárőrséggel közösen, a „Testvér Település” együttműködés keretében, a Szlovákiai EKEL-község önkormányzatának bűnmegelőzési törekvéseit az eddig szerzett tapasztalataik átadásával segíti.
Mivel a hazai polgárőr mozgalomhoz hasonló egyesületi szerveződés nincs az említett települések körzetében, fogadókészség esetén segítjük az Alsó-Csalóközi Települések Önkormányzati Szövetségét, Guta város központtal. A térségi együttműködésről megállapodás van érvényben, amit ezen ajánlatunkkal tervezzük kiegészíteni.
A Tárkányi Önkormányzat tagja a „Tárkányok Találkozója”, immáron nemzetközivé bővült együttműködésének. Ennek az együttműködésnek tagjai: Szlovákiából: Kistárkány, Nagytárkány.  Romániából: Kőröstárkány. (A találkozónak tagjai még a hazai Felsőtárkány, és Mezőtárkány településeink és községünk Tárkány.)
A nemzetközi találkozónak 2006-ban, és 2012. évben községünk volt a vendéglátója, a házigazdája. A Polgárőr Egyesületünk ezen találkozó biztosításával nagymértékben hozzájárult a zavartalan, eseménymentes lebonyolításhoz, aminek elismertségét jelentette a Szlovákiából, és Romániából érkező vendégeink nagyon pozitív véleménye, ami kifejezte, hogy településeiken is nagy szolgálatot tehetne a mienkhez hasonló egyesület működése. Fogadókészségük esetén, mi sem természetesebb, hogy a szerzett tapasztalatainkat szívesen átadjuk, hogy azokat adoptálhassák saját törvényeikhez, illetve lehetőségeikhez, sajátosságaikhoz.
Önkormányzatunk elnyerte 2011. évben a „Polgárőr Község” megtisztelő címet.
Polgárőreink folyamatosan együtt járőröznek a rendőrség munkatársaival, tekintettel a térségünkben lévő csökkent rendőrségi létszámra. Több esetben nyújtottak segítséget az M1-es autópálya kiemelt ellenőrzésében, például baleseti helyszínelő járőr helyszínelésének biztosításában. Részt vettek az Almásfüzitői vonat baleset helyszínének biztosításában.
A 2010. éves tavaszi belvíz védekezésben kiemelt szerepet vállat a Polgárőr Egyesületünk a helyi Tűzoltó Egyesülettel karöltve, melyet 2011. évben a Megyei Polgárőr Szövetség oklevél adományozásával is jutalmazott.
2013. évben részt vettek a március 14-16-i hó helyzet miatt kialakult vismajor mentésben, majd nagy létszámmal segítséget nyújtottak a Duna áradása miatt az árvízi védekezésben is.  (Almásfüzitő, Dunaalmás, Lábatlan, és Tát településeken)
2013. évben az Önkormányzattal karöltve Tárkány Községben került megrendezésre a „Megyei Polgárőr Nap”, melynek méltán nagy sikere volt, és öregbítette településünk hírnevét. Kormánymegbízott Asszony, Polgármester Asszony, Jegyző Úr, és még több tárkányi polgárőr kitüntetésben, és elismerésben részesült.
A 2013. évben Egyesületünk a településen megrendezésre került összes rendezvény biztosításában részt vett, így például: Télbúcsúztató, Búcsú, Megyei Polgárőr Nap, Falunap, stb. A településünkön kívül több felkérésnek eleget tettünk rendezvény biztosítása terén, úgy a kistérségen belül mind kívül. Így például: Komárom-Komárnó Futóverseny, Bábolna Kukorica Fesztivál, Bábolna Lovasverseny, Nemzetközi tereplovaglás, Kisbéri napok, Bábolnai Napok, Csépi Kolbászfesztivál.
Egyesületünk megnyerte 2013. évben a 12.000.000,-Ft támogatást a Polgárőrség irodaépületének teljes felújítására, melyből sikerült ezt a szép épületet teljes egészében felújítani a most látható gyönyörű szép állapotba.