Üdvözöljük weblapunkon
 

Református anyagok

ADATOK A TÁRKÁNYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉRŐL A TATAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE KÉSZÜLŐ HONLAPJA RÉSZÉRE

1. A gyülekezet vezérigéje: „Ne félj,te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot! Lk 12,32
2. A templomról a fényképet külön küldöm.
3. A tárkányi gyülekezet története
Tárkány falu Komárom-Esztergom megye délnyugati részén található, a Kisalföld peremén, a Bakonyalja térség részeként. Földrajzilag az Igmánd – Kisbéri medence kistáj középső részén terül el.
Nevének eredetével kapcsolatban többféle feltételezés létezik. A legkorábban született feltételezés szerint honfoglalás kori kabar törzsnévről van szó. László Gyula szintén törzsnévnek gondolja a Tárkány szót, de avar korinak.  Györffy György szerint a török nyelvből ered a tárkány elnevezés, amely szó vasverőket, szakrális jellegű kovácsokat jelentett.  Sokak szerint személynévből ered a település neve. A legelfogadottabb feltételezés szerint török méltóságnévből származik a név, melynek jelentése az ótörök tarqan szóval hozható összefüggésbe, ami főembert, „alkirályt” jelent (Kiss).
A református egyház kezdetei Tárkányon a 17. századba nyúlnak vissza. 1655-1675 között a török pusztítás ellenére Komárom vármegye területén 54 anyaegyház állott fenn, melyek között ott van a tárkányi református gyülekezet is. A török pusztítás következtében elnéptelenedett települést a pannonhalmi főapátság több ízben is igyekezett benépesíteni. A községet a környékbeli református jobbágyok telepítették be, akik számára a főapátok, mint földesurak a prédikátortartást is engedélyezték. Az első ismert lelkésze Unyomi Kálmán István volt 1714-tól. 1799-ben kapott engedélyt a gyülekezet a pannonhalmi főapáttól és a vármegyétől kőtemplom építésére. Az alapkövet 1800. március 31-én helyezték el, és 1800 augusztusában szentelték fel ünnepélyesen a kész épületet Zsoldos Márton lelkészsége alatt. 2000. november 5-én a templom 200 éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartott a gyülekezet. Az Igét a falu szülötte Németh Lajos esztergomi lelkész hirdette, Bátky Miklós esperes úr köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, majd Töltési József gondnokkal együtt leleplezte azt a márványtáblát, amely az itt szolgált lelkészeknek és az elmúlt 200 évnek állít emléket.
Lélekszáma Fényes Elek szerint 31 ref. Az 1913-as névtár szerint 2914 lakosból 597 református. A 2001-es népszámláláskor 204-en vallották magukat reformátusnak. Ekkor az egyházközség által nyilvántartott reformátusok lélekszáma 145.
2011-ben  144-en vallották magukat református vallásúnak.
Az istentisztelet időpontja: Vasár-és ünnepnapokon 14 órakor.
4. Lelkész: Vajs Tibor