Üdvözöljük weblapunkon
 

Iskola

Tárkány- Ete Általános Iskola bemutatkozása, 2013/14 tanév eredményei

A XVIII. század elején az 1714-es feljegyzések szerint, a török dúlás után újratelepítették a falut. Az írások szerint ezzel egy időben a református egyház a faluban megszervezte az oktatást is. Ha ez igaz, de miért is ne hihetnénk neki, az idén szeptemberben 300-adik tanév kezdődik kis falunkban. Különösen nagy öröm számunkra, hogy minden évben gyarapodik szépül iskolánk.

Az elmúlt tanév az alábbiak szerint alakult:

Tárgyi felszereltségünkről

E tanévben legmeghatározóbb volt az interaktív táblák használatának elsajátítása, gyakorlása. Gyermekeink élvezettel használják, sőt harcolnak: ki lehessen táblás teremben. A későbbiekben, ha lehetőségünk nyílik erre a többi terem felszerelése is fontos lenne, ehhez szükséges igényünket jeleztük a fenntartó felé.

A tornaterem nem felel meg az előírtaknak, a testnevelés óraszámának emelkedésével együtt nőnek a gondjaink is. Vizes az épület, megoldást várunk a szigeteléstől, ablakcserétől, valamint egy tornaterem építésétől.

Tárkány Község Önkormányzatának pályázata érinti iskolánkat is: külső szigetelés, pucolás, részleges nyílászáró csere, fűtés korszerű szabályozása, mely jelenleg is tart. Igazán szép, esztétikus környezet várja diákjainkat.

Az iskolát szépen kimeszelve, kitakarítva vehetjük birtokunkba szeptemberben. Az iskola épületének frissítő meszelésére került sor, ehhez részben rendelkezésünkre állt, adományból belső falfesték, így színesebb termekben kezdődhet a tanítás.

Szeptemberben két tanterem iskolabútorai is megújulhatnak.

Statisztikai adatok az elmúlt 8 tanévről:

tanév végi

2006/07. tanév

2007/08. tanév

2008/09. tanév

2009/10 tanév

2010/11. tanév

2011/12 tanév

2012/13 tanév

2013/14

tanév

Tanuló létszám

128 fő

128 fő

137 fő

133

145

137 fő

129

131

Napközis létszám

42 fő

42 fő

42 fő

42

54

41

54

76

Veszélyeztetettek

25 fő

31 fő

42 fő

34

45

47

45

41

Hátrányos helyzetűek

45 fő

52 fő

41 fő

54

58

60

60

54

Halmozottan Hátrányos Helyzetűek

31 fő

30 fő

30 fő

30

37

43 (st:34)

34

33

Bejárók (Vasdinnye+egyéb)

12+1 fő=13 fő

11 fő

7+4fő

13+3

19+3=22

18+1=19

19+1

+2

Tanulmányi eredmények:

 

 

 

 

 

Iskolai átlag

3,71

3,62

3,45

3,67

3,55

3,53

3,633

3,65

Szorgalom átlag

3,69

3,69

3,57

3,82

3,56

3,48

3,48

3,6

Magatartás átlag

3,9

3,83

3,79

3,85

3,77

3,84

3,99

4

Bukás javítóvizsgára

4 fő

1 fő

3 fő

5

6

12

9

9

Évismétlő

3+2 fő (szülői kérésre)

1 fő

4+2 fő (szülői kérésre)

4

2

8

1

1

Hiányzás

5338 óra

6227 óra

7954 óra

6773

7372

7291

6117

6786

Igazolatlan hiányzás

772 óra

855 óra

1422 óra

351

347

260

187

106

Nem mulasztott

10 fő

11 fő

8 fő

4

5

5

5

7

Nem értékelt

3 fő (mulasztás miatt)

1 fő (mulasztás miatt)

2 fő (mulasztás miatt)

1 fő (mulasztás miatt) 1 fő előkészítős

1 fő (magán-tanuló)

0

0

Kitűnő:

16 fő

12 fő

11+9 jeles (4,8 átlagú)

 

5+9 jeles

8+7 jeles

7+3

8+6

Jutalom könyv

24 fő

21 fő

23 fő

31

17

15

16

21

oklevél

 

 

11 fő

5+7

11

15+13 foci

15+13

foci

10+

12 foci

 

A pedagógiai munka különösen kiemelt területei voltak e tanévben

  • mérési eredmények javítása

  • füzet-vezetés egységesítése

  • olvasás minőségének javítása

  • hiányzás visszaszorítása

  • IPR program továbbvitele

Tanórán kívüli tevékenységek

Nemcsak a tanórán, de a délutáni elfoglaltságok is sok élményt adtak gyermekeinknek: 3 napközis csoportunk működött, heti 5 órában volt nyitva a könyvtárunk. Sok szakkört látogathattak tanulóink: német, magyar, sport, ügyes-kezek, informatika, elsősegély-nyújtó, énekkar, matematika. Természetesen korrepetálást is tartottak pedagógusaink valamennyi tantárgyból. 52-e n a Tóth József UFC-ben fociztak

Versenyeredményeink

Megyei verseny: Katasztrófa védelmi verseny megyei 2 hely

Területi versenyek: Természetismereti verseny 2 csapattal

Zrínyi matematika verseny 7 fő részvétele

Sport területén: Bozsik programban megyei első helyezés

Tóth József UFC-ben két korosztályunk megyei bajnokok lettek

Házi versenyeink:

  • Matematika verseny 45 fővel

  • Őszi rajz verseny 36 fővel

Elsősegély vizsga: 6 fő 8. osztályos tanulónk sikeres vizsgát tett.

E megmérettetések sok energiát, rendszeres plusz munkát, felkészülési időt igényeltek diáktól, pedagógustól és gyakorta a szülőktől is. Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkát, mellyel diákjaink tudását, rátermettségét fejleszttették, s nem utolsó sorban iskolánk hírnevét öregbítették.

Mint minden évben most is várakozással nézünk az új tanév elé, igyekszünk továbbra is mindenben segíteni diákjaink előre menetelét. A 300 év valamennyiünket erre kötelez.